Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur information från dig är samlad, använd, lagrad och visad av www.dagensluncher.se (som också benämns “Dagens Luncher”, “Hemsida”, “Hemsidan”) när du besöker Hemsidan utan eller med ett konto, registrerar dig som “User” (“Gästkonto”) eller “Author” (“Restaurangkonto”), publicerar en Annons (“Annons”, “Annonser”, “Tjänst” eller “Tjänster”) eller använder tillhörande applikationer.

Vänligen läs igenom denna integritetspolicy innan du använder Hemsidan eller lämnar någon Personlig Data. Genom att besöka och använda Hemsidan med eller utan ett konto, registrera ett Gästkonto eller Restaurangkonto, publicera Annonser och använda andra applikationer på Hemsidan, bekräftar du att din Personliga Data får användas i enlighet med denna integritetspolicy.
Dagens Luncher innehåller länkar till externa webbplatser som inte omfattas av denna integritetspolicy. Dagens Luncher är inte ansvariga för hur dessa hemsidor utför sin integritetspolicy.

Personlig Data

Med “Personlig Data” (“Personliga Data”, “Data”) menas all information som relaterar till en identifierbar eller identifierad person. En identifierbar person är någon som kan bli identifierad, indirekt eller direkt, särskilt under referens till en identifierare såsom namn, personnummer, platsdata, en identifierare på nätet och/eller till en eller flera faktorer som är specifika till fysisk, fysiologisk, genetisk, mental, ekonomisk, kulturell och/eller social identitet av en person.

Samling och användning av Personlig Data

Dagens Luncher samlar endast Personlig Data som är tillhandahållen av dig och/eller är erhållen av Dagens Luncher i enlighet med denna integritetspolicy eller med ditt godkännande. Den Personliga Data som du tillhandahåller används i enlighet med denna integritetspolicy. Data som Dagens Luncher kan samla är följande:

– Ditt namn
– Din emailadress
– Information som behövs för att publicera en Annons och/eller för betalning av Dagens Lunchers Tjänster (exempelvis företagsaddress, telefonnummer & organisationsnummer)
– Cookies och användningsdata

Dagens Luncher kan använda din Personliga Data i syfte att kontakta dig för att tillse nödvändig information. Du har även möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev, reklam och/eller annat innehåll som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att avprenumerera dig från att ta emot sådant material genom att trycka på avprenumerera-knappen vilket du får instruktioner på hur du gör via mail, du kan också kontakta oss på kontakt@dagensluncher.se om du skulle vilja avprenumerera. Dagens Luncher får också använda din Personliga Data för att samla analyser och värdefull information för att förbättra Hemsidan och våra Tjänster.

Utlämning av information

Genom att lämna din Personliga Data till Dagens Luncher accepterar du att Dagens Luncher kan dela din Personliga Data om nödvändigt till en tredje part som agerar på uppdrag av Dagens Luncher för att förhöja upplevelsen av Hemsidan och våra Tjänster. Dessa tredje parter har skyldighet att behandla din Personliga Data med högsta förtroende. Det är också förbjudet för dessa tredje parter att använda din Personliga Data på ett sätt som inte är nödvändigt för annat än utförandet av deras tjänst. Det rätta åtgärderna tas för att säkerställa att tjänsteleverantörer som jobbar på uppdrag av Dagens Luncher skyddar sekretessen av din Personliga Data.

Det kan finnas tillfällen där Dagens Luncher lämnar ut uppgifter om din Personliga Data till våra partners i en anonym form. En sådan anonym Data inkluderar exempelvis information om antalet besökare till en hemsida under en viss tidsperiod. Sådan Data lämnas ofta i form av en “klump” och är därav anonym.

Dagens Luncher kan också använda din Data om nödvändigt för att skydda våra rättigheter, vår säkerhet och egendom av Dagens Luncher, våra partners, användare av vår Hemsida eller Tjänster och offentligheten. I vissa fall kan det vara nödvändigt att använda din Data i enlighet med lagliga och reglerande krav.

Användning av kakor och spårning

Dagens Luncher använder kakor (“cookies”) för att skräddarsy din användning av Hemsidan. Kakor är små bitar av text som skickas av din webbläsare av den hemsida du besöker. En kakfil är lagrad i din webbläsare och tillåter externa webbplatser att känna igen dig och göra ditt nästa besök och hemsidan mer användbar för dig. Kakor kan vara “ständiga” eller “tillfälliga” kakor.

När du använder Dagens Luncher kan ett antal kakor placeras i din webbläsare. Dagens Luncher använder kakor för följande skäl: Att möjliggöra vissa funktioner av Hemsidan, att tillhandahålla analyser, att lagra dina preferenser och att kunna leverera reklam.

Dagens Luncher använder både ständiga och tillfälliga kakor på Hemsidan och använder olika kakor för att driva Hemsidan. Förutom Dagens Lunchers egna kakor, kan Dagens Luncher också använda kakor från en tredje part för att rapportera användarstatistik av Hemsidan, leverera reklam på och via Hemsidan med mera. Du kan när som helst ändra dina preferenser för hur Dagens Luncher lagrar dina kakor genom att klicka på “Samtyckesinställningar” (den blåa runda ikonen som finns placerad nedtill vänster på Hemsidan).

Externa webbplatser och tjänsteleverantörer

Dagens Luncher kan hyra in externa webbplatser för att övervaka och analysera användningen av Hemsidan. Dessa leverantörer har tillgång till din Personliga Data endast för att kunna utföra dessa uppgifter på Dagens Lunchers bekostnad och är skyldiga att inte dela eller använda denna information för något annat syfte.

Dagens Luncher använder Google Analytics, en tjänst som analyserar och rapporterar trafik på Hemsidan. Google använder denna data för att spåra och bevaka användningen Hemsidan. Du kan välja bort att få din aktivitet spårad av Google Analytics genom att installera Google Analytics opt-out browser tillägg.

För mer information gällande Google Analytics kan du besöka https://policies.google.com/privacy

Bibehållandet av din Personliga Data

Personlig Data som behövs kommer inte att behållas längre än vad som är nödvändigt. Dagens Luncher kommer däremot att behålla din personliga Data under en längre period i enlighet med den omfattningen som krävs av lagen och/eller om det är nödvändigt för att etablera, utföra eller försvara våra rättigheter.

Säkerhet av din Personliga Data

Dagens Luncher är dedikerade att skydda din Personliga Data mot obehörig åtkomst, användning, ändring samt olaglig eller olycklig förlust. Endast behörig personal, uppdragstagare och tjänsteleverantörer som har gått med på att hålla din Personliga Data säker och konfidentiell har tillgång till din Personliga Data. Däremot ska du också vara medveten om att det alltid finns en risk involverad i att överföra information över internet.

Rättigheter

Du har rätt att begära ut information om den Personliga Data som Dagens Luncher har om dig, källan och mottagarna av den informationen samt i vilket syfte den informationen används och är lagrad.

Om din Personliga Data är inkorrekt, ofullständig eller irrelevant, kan du be om att få din Personliga Data rättad eller borttagen. Dagens Luncher kommer att meddela dig inom 30 dagar av att ha tagit emot din begäran angående om Dagens Luncher kommer att acceptera din begäran samt i så fall till vilken grad. Om Dagens Luncher av någon anledning inte går med på din begäran kommer du att meddelas om anledningarna.

Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke för Dagens Luncher att använda din Personliga Data för de syften som behöver ditt samtycke. Detta begränsar däremot dina möjligheter att använda Hemsidan och Tjänsterna.

Du kan kontakta oss om eventuella bekymmer eller frågor om denna Integritetspolicy genom att skicka ett mail till kontakt@dagensluncher.se .

Tillägg till denna policy

Dagens Luncher har lovat att hålla oss till de fundamentala principerna om dataskyddshantering och betraktar denna iIntegritetspolicy automatiskt bindande genom ditt besök och/eller användning av Hemsidan eller våra Tjänster. Av denna anledning reviderar Dagens Luncher denna integritetspolicy periodvis i syfte att se till att den är fri från fel, tydligt tillgänglig på Hemsidan, innehåller all nödvändig information, är helt implementerad och är kompatibel med principerna om dataskydd. Denna Integritetspolicy kan ändras i syfte att uppdateras i takt med de nya utvecklingarna och möjligheterna på internet och att vara i enlighet med EU-lagarna samt GDPR-lagarna. Betydliga förändringar blir publicerade på Hemsidan i samband med en uppdaterad version av denna Integritetspolicy.

Kontaktinformation

Om du inte förstår dessa villkor eller om du har några frågor om Dagens Lunchers Integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss på kontakt@dagensluncher.se .