Återbetalningspolicy

Nedan följer återbetalningspolicyn för Dagens Luncher. Genom att köpa en Annons på Dagens Lunchers hemsida går du med på denna återbetalningspolicy.

Dagens Luncher är övertygade att du kommer vara nöjd med dina köp på Dagens Luncher och att våra tjänster kan hjälpa er verksamhet. Om du av någon anledning ångrar ditt köp har du rätt att begära en återbetalning enligt följande villkor:

1. En Kund har inte rätt att begära återbetalning för en Annons, med undantag för Annonser där det uppstått ett problem (se punkt 2).

2. Om det skulle uppstå ett problem med en Annons ska du kontakta och informera oss om problemet på kontakt@dagensluncher.se inom 24 timmar från att du fick kännedom om problemet. Om Dagens Luncher inte kan åtgärda problemet med din Annons inom 48 timmar, har du rätt att få tillbaka upp till hela beloppet du betalat för den specifika Annonsen. Du har inte rätt att begära återbetalning för problem med Annonsen som ligger utanför Dagens Lunchers kontroll vilket inkluderar, men är inte begränsat till, Force majeure, fel, brister och/eller förseningar som beror på Kundens tekniska utrustning, programvara, bristande internet eller sjukdom.

3. En återbetalning kan maximalt motsvara det belopp du betalat för den Annons du önskar att få återbetalning för.

4. Om du får återbetalning för en publicerad Annons kommer denna Annons att tas bort från Dagens Luncher. För att publicera en ny Annons behöver du köpa en Annons på nytt.

5. Dagens Luncher erhåller rätten att granska alla begäranden om återbetalning för att undersöka legitimiteten av en begäran och att ta ett beslut därefter.

6. Dagens Luncher har rätt att neka en begäran om återbetalning. I sådana fall informeras Kunden om varför deras begäran till återbetalning inte godkänns.