Allmänna villkor

Allmänt

Genom att besöka, använda eller köpa något av www.dagensluncher.se (som också benämns “Dagens Luncher”, “Hemsida” och “Hemsidan”) eller våra samarbetspartners, accepterar du att bli bunden till dessa allmänna villkor, vilket även inkluderar integritetspolicyn och återbetalningspolicyn som finns på Hemsidan.

Dagens Luncher reserverar rätten att korrigera och ändra dessa allmänna villkor i eget gottfinnande och genom att använda denna Hemsida accepterar du det ändringarna. Det är ditt ansvar att periodvis besöka dessa villkor för att informeras om eventuella ändringar.
Benämningen “Besökare” refererar till användare som besöker eller använder Hemsidan utan att ha och/eller vara inloggade på ett “User”- eller “Author”-konto. Benämningen “Gäst”, “Gäster”, “Restauranggäst” refererar till användare som har registrerat ett gratis ”User”-konto på Hemsidan och använder Hemsidan inloggade på sitt “User”-konto som även benämns “Gästkonto”. Benämningen “Restauranganvändare” refererar till användare som har registrerat ett “Author”-konto på Hemsidan och använder Hemsidan inloggade på sitt “Author”-konto som även benämns “Restaurangkonto”. Benämningen “Kund”, “Kunder”, “Kunden” refererar till användare som via ett Restaurangkonto har köpt och/eller publicerat minst en Annons på Hemsidan.

Din fortsatta användning av denna Hemsidan, efter uppdateringar av Dagens Lunchers allmänna villkor, utgör din acceptans av dessa korrigeringar och ändringar. Du ska inte besöka Hemsidan om du inte önskar bli bunden till dessa allmänna villkor.
Genom att besöka www.dagensluncher.se godkänner du att du är över 18 år. Om du är under 18 år får du besöka Hemsidan med tillåtelse av en vårdnadshavare.

Dagens Luncher erbjuder digital marknadsföring av restauranger och deras menyer (“Tjänst”, “Tjänsterna”, “Tjänster”, “Tjänsten”, “Annons”, “Annonser”, “Annonsen”). Att besöka och använda Hemsidan som Besökare är gratis. Det är gratis för användare att göra ett Gästkonto, vilket kan användas för att exempelvis favoritmarkera restauranger. Det är gratis för användare att göra ett Restaurangkonto. Via ett Restaurangkonto kan Restauranganvändare publicera Annonser (“Submit listing”) på Hemsidan. Att publicera annonser på hemsidan är gratis i en (1) månad. Därefter faktureras Restauranganvändaren 495 kr per månad för att publicera Annonser på Hemsidan. Endast en Annons får läggas upp per restaurang per vecka. Om dubbletter (flera av samma Annons) publiceras via antingen ett eller flera Restaurangkonton, kommer dessa Annons-dubletter att tas bort av oss och Kunden förlorar sin rätt till återbetalning för de Annonser som var dubbletter. Annonser som är från samma restaurangkedja för restauranger som har olika adresser räknas inte som dubbletter och är tillåtet. Dagens Luncher förbehåller oss rätten att ändra våra priser i enlighet med ändrade förutsättningar. Den exakta utformningen och upplägget av Hemsidans innehåll kan komma att förändras över tid. Om en Kund önskar få en återbetalning ska detta ske enligt Dagens Lunchers återbetalningspolicy.

Kundens åtaganden

Kunden ska uppdatera den kommande veckans lunchmeny (publicerad i Dagens luncher-katalog) enligt Dagens Lunchers Annonsformat senast kl. 20.00 på söndagar. Information och instruktioner gällande Dagens Lunchers Annonsformat finns i samband med att man fyller i informationen för sin Annons. En Annons måste godkännas av Dagens Luncher innan den publiceras på Hemsidan. Dagens Luncher har rätt att göra stiländringar i Kundens Annons för att Annonsen ska följa Dagens Lunchers annonsformat. Dagens Luncher har ingen skyldighet att verifiera den information som Kunden publicerar i sin Annons. Kunden garanterar att innehållet i Annonsen som publiceras genom Tjänsten inte strider mot lag, förordning eller myndighetsbeslut och inte innehåller information som kan uppfattas som kränkande, olämplig, hotfull eller rasistisk. Om Kunden inte uppfyller sina åtaganden har Dagens Luncher rätt att ändra Annonsen, tillfälligt dölja deras Annons från att synas på Hemsidan och/eller ta bort Kundens Annons. Om ett Restaurangkonto regelbundet inte uppfyller sina åtagande har Dagens Luncher rätt att ta bort Restaurangkontots Annonser och säga upp kontot. Kunden ska ersätta Dagens Luncher för all eventuell skada som Dagens Luncher lider (exempelvis rättegångskostnader och ombudskostnader) kopplat till Kundens brott mot sina skyldigheter under denna punkt.

Konto, användarnamn och lösenord

Inloggningsuppgifter (exempelvis användarnamn och lösenord) väljs av användaren vid registreringen av ett Gästkonto eller Restaurangkonto. Om du misstänker att ditt konto har blivit hackat, dina inloggningsuppgifter har blivit avslöjade eller att ditt konto på något sätt fått säkerhetsbrister, ska du meddela detta till oss direkt på kontakt@dagensluncher.se . Dagens Luncher ansvarar inte för eventuella förluster som sker i enlighet med denna sektion.

Giltighetstid

Vid registreringen av ett Gästkonto eller Restaurangkonto behöver man verifiera sin emailadress. Om emailadress inte verifieras inom 12 månader från registreringsdatumet är kontot inte längre tillgängligt för att aktiveras och användas.

Uppsägning av Annonser och konton

Dagens Luncher har rätt att omedelbart säga upp ett Gästkonto eller Restaurangkonto och återkalla återbetalningsskyddet om kontot strider mot våra allmänna villkor. Dagens Luncher har rätt att säga upp ett Gästkonto eller Restaurangkonto om kontot har varit inaktivt i mer än 2 år eller om kontot används på ett sätt som strider mot lag eller god sed och moral eller på annat sätt används på ett sätt som riskerar att skada Dagens Luncher. Dagens Luncher har rätt att temporärt dölja och/eller ta bort en Annons om Annonsen innehåller felaktig och/eller missledande information. Om en Kund regelbundet publicerar Annonser med felaktig och/eller missledande information har Dagens Luncher rätt att ta bort Restaurangkontots eller Kundens Annonser och säga upp kontot. Om en Annons publiceras utan att vara komplett eller korrekt ifylld har Dagens Luncher rätt att dölja denna Annonsen tills att Kunden korrekt fyllt i all nödvändig information. Om en Annons temporärt döljs och/eller tas bort eller om ett konto sägs upp av oss kommer den registrerade användaren av det berörda kontot att informeras om detta. Efter uppsägning av ett Restaurangkonto har man inte heller möjlighet att fortsätta nyttja rabatter och erbjudanden hos Dagens Lunchers samarbetspartners. Om du önskar att ta bort ditt konto vänligen kontakta oss på kontakt@dagensluncher.se .

Betalning med faktura

Priserna för våra Tjänster är angivna ex moms. En Restauranganvändare kan publicera Annonser gratis i en (1) månad. En månad är också en (1) period. Efter denna gratis perioden kommer Kunden att faktureras 495 kr per ny påbörjad period för publiceringen av Annonser på Hemsidan. Då kan Kunden nyttja våra Tjänster i en (1) månad. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsräntan med två (2) procent varje kalendermånad. Dröjsmål med betalning en månad ses som ett avtalsbrott från Kunden och Dagens Luncher har rätt att omedelbart säga upp ett Restaurangkonto om detta sker. Vår Tjänst gäller utan bindningstid. Kunden kan avsluta Tjänsten närsomhelst men de måste avsluta tjänsten innan en ny påbörjad period för att inte bli fakturerad för den nya perioden. Genom att publicera Annonser på Hemsidan godkänner du att du är betalningsskyldig för fakturabeloppet av varje påbörjad period.

Integritetspolicy

Dagens Luncher är dedikerade att respektera integriteten av din personliga information. Genom din acceptans av Dagens Lunchers allmänna villkor accepterar du även vår integritetspolicy. Var god läs igenom Dagens Luncher integritetspolicy för mer information. Vänligen observera att integritetspolicyn kan ändras.

Allmän ansvarsfriskrivning

Dagens Luncher erbjuder marknadsföring för restauranger i form av Annonser på Hemsidan. Restauranger väljer själva vad som ska stå på deras Annons/Annonser enligt Dagens Lunchers format och information på Annonser publicerade på Dagens Luncher ska beaktas på det sättet. Däremot kan Dagens Luncher göra ändringar i publicerade Annonser om det finns felaktig information, tekniska fel eller om Annonsen inte stämmer överens med vårt format. Dagens Luncher är inte ansvariga för tekniska fel, eventuella förseningar eller avbrott som råder på grund av Force majeure eller Kundens bristande internet, tekniska utrustning, programvara eller sjukdom.

Ansvarsbegränsning

Du bekräftar härmed att under inga omständigheter kan Dagens Luncher, eller någon som jobbar med eller hos oss, hållas ansvariga för några direkta, indirekta, oförutsedda, tillfälliga, påföljande, skäliga, speciella, straffbara, föredömliga eller andra skadande resultat från din användning av denna Hemsidan, vilket inkluderar, men är inte begränsat till, allt innehåll, all information, Tjänster och visuell grafik. Dagens Luncher är inte ansvariga för skador som sker på grund av en restaurangs missledande eller felaktiga information.

Driftsavbrott och underhåll

Dagens Luncher har rätt att tillfälligt avbryta användandet av Tjänsten för att utföra service och underhåll av Hemsidan. Detta ska meddelas på ett tydligt och bra sätt, antingen på Hemsidan eller via email till Kunden. Dagens Luncher är inte ansvariga för avbrott eller fel i Tjänsten och/eller Hemsidan eller annan brist som beror på anledningar utanför vår kontroll.

Obligatorisk skiljedom och styrande lag

I händelse av en konflikt, tvist, ifrågasättning, anspråk, kontrovers eller dispyt som härstammar från eller relaterar till din användning av Hemsidan eller Dagens Lunchers Tjänster, kommer de allmänna villkoren att tolkas i enlighet med svensk lag.

Missbruk

Dagens Luncher kommer att tillämpa lämpliga åtgärder mot något som helst missbruk, överträdelse eller brott mot Hemsidan och/eller våra Tjänster. Dagens Luncher har rätten att säga upp din möjlighet att använda Hemsidan och/eller våra Tjänster om missbruk av Hemsidan eller vårt innehåll skulle ske. Om du kommer i kontakt med något spam eller “nätfiske” som använder Dagens Luncher, var vänlig kontakta oss på kontakt@dagensluncher.se med en URL av denna hemsida eller med en email-kopia av mottaget spam, så kommer Dagens Luncher att tillämpa det rätta åtgärderna.

Upphovsrätt

Det är inte tillåtet att kopiera, ladda ner, distribuera, sälja vidare eller översätta något innehåll från Dagens Luncher och/eller våra Tjänster. Om du vill sprida Dagens Luncher får detta endast göras i marknadsföringssyfte. Informationen och innehållet som Dagens Luncher visar på Hemsidan och genom våra Tjänster får inte kopieras, laddas ner, översättas eller distribueras.